Preskočiť na obsah

VZN č 6-2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady