Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Košický

Okres

Košice okolie

Región

Abovský

Počet obyvateľov

205

Rozloha

330 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1270

Obec Slančík leží v južnej časti Slanských vrchov. V jej severnej časti katastrálneho územia pramení rieka Roňava a v severozápadnej časti riečka Slančík. Keďže jej geografická poloha je zaujímavá čo dosvedčuje aj 100 m výškový rozdiel katastrálneho územia, ktorého najnižší bod je 256 m n.m, najvyšší bod 356m n.m. a zastavaná časť obce je približne v strede týchto výšok, tým vytvára dobré podmienky pre rozvoj turizmu. Obec je vzdialená od najbližšieho mesta Košíc 25 km.

Obec je obkolesená dubovými a bukovými lesmi. Nakoľko jej geografická poloha je ideálna, žije tu pestrá skladba vtáctva a zvery. Prilietavajú bociany, ktoré hniezdia na školskom dvore v obci, stretneme tu drozda čierneho ale aj veveričky. V lesoch žije divá zver. V chotári rastie množstvo liečivých bylín a húb. Celé okolie vytvára nádherné podmienky pre turistiku, agroturistiku, cykloturistiku a zimné športy.

Zaujímavosti:

  • najstarší listnatý strom v obci „Dub pri krížu“ má viac ako 500 rokov
  • obecná studňa s valovom
  • V okolí obce rastie množstvo liečivých bylín z pomedzi ktorých vyniká tzv. čistec (odroda betoniky lekárskej)
  • Najväčšiu krízu prežila obec a jej obyvatelia po r. 1715, kedy Slančík bol vyľudnený a to z dôvodu stavovských povstaní a morových epidémií podobne ako Kalša, Regeta a Ruskov

Obec Slančík je členom ZDRUŽENIA OBCÍ SLANKÉHO MIKROREGIÓNU

Slovensko.sk – Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

Medzi najvýznamnejšie úlohy ústredného portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.