Preskočiť na obsah

Kontakt

Kontakt

Obec Slančík Slančík 46 044 17 Slanec

IČO: 00691259
DIČ: 2021261341

055 / 696 69 74
obec@slancik.sk

Otváracie hodiny

Pon  8:00 – 11:30
Ut  Nestránkový deň
Str  8:00 – 11:30 13:00 – 16:00
Štv  8:00 – 11:30
Pia  8:00 – 11:30

Všeobecné informácie: info@slancik.sk
Podateľňa: podatelna@slancik.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@slancik.sk

Sekretariát: 

Mobil.: 0918 962179

Tel.: 055 / 696 69 74
E-mailsekretariat@slancik.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK2309000000005210711161
BIC: SUBASKBX

KOMPETENCIE :
Obec Slančík je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

STAVEBNÝ ÚRAD: 

pre obec Slančík je zriadený v

Spoločný obecný úrad Ruskov

Slančícka 94

044 19  Ruskov

Ing. Lívia Mušinská

Úradné hodiny:

Pondelok8:00 – 11:30 12:00 – 15:30OcÚ Slanec
Piatok7:30 -11:30 12:00 – 13:00OcÚ Ruskov

Toto webové sídlo www.slancik.sk spravuje obec Slančík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Terézia Kinlovičová

kontrolor.slancik@gmail.com