Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach