Preskočiť na obsah

Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy obce