Preskočiť na obsah

Zápis do materskej školy

Zverejnené 24.4.2024.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Slanec oznamuje, že dňa 08.05.2024 (streda) v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. sa uskutoční zápis do Materskej školy v Slanci pre škol. rok 2024/2025 v priestoroch materskej školy.

V deň konania zápisu je žiaduca osobná účasť obidvoch zákonných zástupcov.

K zápisu do materskej školy je potrebné aby si zákonní zástupcovia priniesli:

✅platné občianske preukazy,

✅kópia rodného listu dieťaťa,

✅kópia kartičky poistenca dieťaťa, ✅potvrdenie od detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane údajov o očkovaní, príp. neočkovaní. Zákonní zástupcovia môžu na zápis doniesť:

✅žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihláška sa nachádza na stránke Základnej školy s materskou školou Slanec – dokumenty).